Regulamentul campaniei Wellnessist – Black Friday 2021

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PARTICIPANȚII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ WELLNESSIST – BLACK FRIDAY 2021

Aceștia sunt Termenii și condițiile de participare la promoție pentru campania promoțională Wellnessist – Black Friday 2021 (denumită în continuare “Promoția”), oferită de Wellnessist SRL, cu sediul în Bd. Basarabia Nr. 116, Bl.13B Sc.B Et.10 Ap.58, Cam.3, Sector 2, 022125 – București, România, Cod Unic de Inregistrare 36737888, număr de înregistrare în registrul comerțului J40/14971/2016 (denumită în continuare “Compania”). 

CLAUZE GENERALE

 1. Acești Termeni și condiții pentru participanții la promoție se aplică promoției oferite de Companie și nu se aplică altor servicii oferite de Companie și/sau altor acorduri cu aceasta.
 2. Participarea la Promoție implică faptul că participantul este de acord cu acești Termeni și Condiții pentru Participanții la Promoție, precum și cu toate deciziile pe care le ia Compania pentru a asigura buna desfășurare a Promoției.
 3. În cazul în care orice prevedere din acești Termeni și condiții de participare la promoție este nulă sau anulată, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare. Compania va înlocui prevederea nulă cu o nouă prevedere, prin care scopul și domeniul de aplicare al prevederii inițiale vor fi luate în considerare pe cât posibil din punct de vedere legal. 
 4. Compania poate modifica în orice moment, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, acești Termeni și condiții pentru participanții la promoție, cu excepția cazului în care aceste modificări sunt în dezavantajul participantului.

PARTICIPAREA LA PROMOȚIE

 1. Promoția se desfășoară de la 13 noiembrie 2021 ora 0.00 până la 28 noiembrie 2021 orele 24.00. 
 2. Participarea la Promoție este deschisă doar persoanelor care locuiesc în Uniunea Europeană.
 3. Participanții pot participa la Promoție înregistrându-se la Promoție pe site-ul wellnessist.ro și acceptând să primească newsletter-ul Companiei.  
 4. Participanții își pot crește șansele de a câștiga Promoția invitându-și prietenii să se înscrie în Promoție și/sau să viziteze/realizeze acțiuni pe site-ul web sau în conturile de rețele sociale Companiei, introducând adresele de e-mail ale prietenilor. Fiecare invitație sau acțiune pe site-ul web sau în conturile de rețele sociale Companiei va crește șansele participantului de a câștiga Promoția.
 5. Participanților le este interzis să se înscrie în Promoție cu mai multe adrese de email folosind aceeași identitate sau identități diferite, sau să creeze personal înscrieri în Promoție folosind adresele de email ale altor persoane sau ale unor persoane fictive, cu scopul de a-și crește șansele de a câștiga premiul oferit în Promoție. Sistemul informatic de gestiune a Promoției (UpViral.com) are un sistem integrat de verificare a potențialelor încercări de fraudă a Promoției. 
 6. Participarea la Promoție este interzisă pentru angajații Societății, rudele acestora, precum și pentru orice persoană care este direct sau indirect implicată în vreun fel în dezvoltarea și implementarea Promoției.
 7. Participanții cu vârsta sub 18 ani sunt excluși de la participarea la Promoție.

PREMII

 1. Participantul la Promoție are șansa de a câștiga un ionizator de apă Alkaviva Vesta H2, cu o valoare totală de 12850 lei.
 2. Toate informațiile despre ionizatorul de apă Alkaviva Vesta H2 oferit ca premiu în Promoție pot fi consultate aici: https://wellnessist.ro/shop/ionizator-apa-vesta-h2
 3. Imaginile și descrierile sunt în scop ilustrativ. Versiunile reale ale premiilor pot fi diferite.
 4. Câștigătorii vor fi selectați în mod imparțial și aleatoriu de sistemul informatic de gestiune a Promoției (UpViral.com) și vor fi notificați prin e-mail la adresa de email folosită de către Participant în cadrul Promoției, în perioada 25 – 30 noiembrie 2021. Nu va exista nicio altă corespondență cu privire la rezultat. 
 5. Nu este posibil schimbul sau returnarea premiilor. Premiul este personal și nu poate fi transferat sau schimbat în bani.


COSTURI

 1. Pentru a participa la promoție, nu se vor percepe costuri suplimentare de comunicare. În plus, nu este necesară nicio plată sau achiziție pentru participarea la Promoție.

RESPONSABILITĂȚI

 1. Câștigătorul este de acord să se comporte în conformitate cu orice reguli de conduită aplicabile ale Companiei și/sau ale altor părți terțe implicate în orice locație a Companiei și/sau a părților terțe.

DREPTURI ALE COMPANIEI

 1. Compania își rezervă dreptul, fără obligația de a oferi vreun motiv și la propria discreție, de a exclude participanții de la participarea la Promoție în cazul în care participantul încalcă acești Termeni și condiții de participare la Promoție sau orice altă prevedere legală aplicabilă.
 2. În cazul în care se cunoaște sau se suspectează încălcări, fraude sau abuzuri, Compania are dreptul de a suspenda participarea și/sau de a declara participarea invalidă, fără obligația de a oferi vreun motiv. Compania își rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului oricărui Participant la Promoție care este marcat de sistemul informatic de gestiune a Promoției (UpViral.com) ca având potențiale intenții frauduloase. 

CONFIDENȚIALITATE

 1. Participanții garantează că datele personale furnizate în timpul procedurii de participare sunt corecte, veridice, actualizate și complete. Cele de mai sus sunt necesare pentru a putea trimite premiul oricărui câștigător, precum și pentru a trimite newsletter-ul.. Compania poate furniza aceste informații unor terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru furnizarea sau livrarea premiului.

INFORMAȚII, RECLAMAȚII ȘI ÎNTREBĂRI

 1. Orice reclamații sau întrebări cu privire la Promoție, premii sau la acești Termeni și Condiții pentru Participanții la Promoție pot fi trimise direct la adresa de e-mail a Companiei, contact@wellnessist.ro.
 2. Compania face tot posibilul să răspundă la întrebări și reclamații în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației.