Menu
Coșul tău

Politica de confidenţialitate

Wellnessist SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic (wellnessist.ro). Informaţiile colectate prin intermediul formularelor, chestionarelor, email-urilor vor putea fi utilizate de Wellnessist SRL pentru a elabora estimări, analize sau programe de marketing în vederea îmbunătăţirii serviciilor şi produselor oferite.

 

Informaţiile personale puse la dispozitia site-ului wellnessist.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii, bunuri sau produse, sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001.

 

Scopul politicii de confidenţialitate constă în informarea tuturor utilizatorilor site-ului cu privire la tipurile de date cu caracter personal care li se pot solicita în cazul vizualizării sau achiziţionării de produse de pe site. Informaţia va fi utilizată de către Wellnessist SRL doar pentru asigurarea condiţiilor optime în timpul utilizării acestui site, pentru informarea prin e-mail, telefon şi/sau SMS a utilizatorilor despre noile produse şi servicii.

 

Informaţiile furnizate vor fi păstrate confidenţial şi vor fi folosite doar în relaţia dintre dumneavoastră şi wellnessist.ro; informaţiile nu vor fi vândute nici unei alte organizaţii.Datele dumneavoastră personale nu vor fi divulgate altor persoane sau companii fără acordul dumneavoastră, însa ele vor putea fi transmise autorităţilor de drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi care în baza legii au dreptul să acceseze aceste date.

 

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internationale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

 

Culegerea de informaţii

La înregistrarea pe acest site şi în timpul comandării produselor de pe site există posibilitatea de a vă solicita informaţii şi/sau date cu caracter personal (de ex. nume/prenume, adresa poştală, oraşul, ţara, codul poştal, numărul de telefon, e-mail, etc.). În cazul refuzului dumneavoastră de a ne oferi informaţii şi/sau date detaliate, nu vă vom putea oferi anumite servicii solicitate, de exemplu efectuarea comenzilor pentru produsele de pe site.

Culegem şi informaţii şi/sau date suplimentare pentru identificarea tuturor utilizatorilor site-ului nostru (adresa IP, tipul browser-ului web, denumirea sistemului de operare şi versiunea sistemului de operare etc.). Culegerea acestui tip de informaţii şi/sau date se efectuează cu scopul îmbunătăţirii funcţionalităţii şi prezentării site-ului.

 

Utilizarea informaţiilor şi a datelor

Informaţiile şi/sau datele culese sunt necesare pentru confirmarea şi efectuarea comenzilor, pentru controlul livrării comenzilor şi al plăţilor; pentru adăugarea utilizatorilor în baza de date pentru transmiterea de e-mailurii; pentru analiza statisticii de vizitare a site-ului, pentru deservirea clienţilor la cele mai înalte standarde de calitate;pentru soluţionarea eventualelor litigii.

 

Transmiterea informaţiilor şi a datelor

În activitatea noastră utilizăm şi serviciile altor companii şi este necesar să le transmitem o parte din informaţiile şi/sau datele oferite de dumneavoastră doar pentru asigurarea în condiţii optime a livrării produselor comandate de către dumneavoastră sau a realizării în siguranţă a plăţilor online. Aceste companii sunt companiile de curierat rapid, procesatorii de plăți online cu care lucrăm, furnizorii de servicii de email marketing. Prin lansarea unei comenzi pe site-ul www.wellnessist.ro vă exprimaţi acordul în legatură cu aceasta. În cazul în care nu sunteţi de acord, nu putem să vă furnizăm respectivele servicii şi vă rugăm să nu utilizaţi respectivele opţiuni ale site-ului wellnessist.ro.

 

Anumite informații ce pot fi date cu caracter personal (prenume, adresa de email, județ) sunt transmise pe o durată limitată de timp către serviciul partener Opinii de Încredere by TRUSTED.ro, în scopul trimiterii unui mesaj în numele magazinului pentru a gestiona în mod independent opinia clienților cu privire la magazinul nostru. Părerea clienților va fi publicata pe feedback.trusted.ro. Informațiile sunt șterse automat de către sistemul serviciului partener după ce scopul a fost atins. Feedback.trusted.ro poate folosi terțe sisteme pentru trimiterea tehnică a mesajelor, astfel încât să se asigure că acestea ajung la clienți.

 

Securitatea datelor

Securitatea paginii wellnessist.ro este una din preocupările noastre şi permanent depunem eforturi pentru păstrarea şi creşterea securităţii. Din păcate, la navigarea pe internet nu se poate garanta siguranţa de 100%, indiferent de eforturile noastre. Nu ne asumăm răspunderea pentru prejudiciile aduse dumneavoastră de către orice terţă persoană  în urma încălcării confidenţialităţii de utilizare a site-ului sau a altor informaţii pe care le publică pe acest site.

 

wellnessist.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile wellnessist.ro.

 

Modificarea / Ştergerea informaţiilor

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, clienţii nostri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

    c)  notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul         unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Site-ul wellnessist.ro vă pune la dispoziţie o interfaţă prin care vă puteţi modifica sau şterge datele personale. Totuşi, există situaţii când aceste date nu pot fi şterse, trebuind păstrate cel puţin o anumită perioadă de timp conform legilor în vigoare.

 

La solicitarea explicită a utilizatorului trimisă prin email la contact@wellnessist.ro, wellnessist.ro se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Cookies

Cookies este un fişier în format text, care se păstrează în calculatorul utilizatorului în vederea identificării, și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Putem să folosim acest fişier în momentul în care reveniţi pe site, pentru identificarea dumneavoastră şi asigurarea utilizării optime a site-ului. Fişierele noastre nu conţin date personale, de exemplu, numele sau adresa de email. 

Cookie-urile folosite pe site-ul nostru provin de la companiile AddThis, DoubleClick, Facebook, Google și SumoMe.

Browser-ele web vă permit să ştergeţi “cookies” de pe hard-drive, să blocaţi primirea de “cookies” sau să primiţi un mesaj în momentul în care un “cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră.

Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate

 

Referiri la site-uri terţe

Site-ul Companiei poate conţine referiri la terţe site-uri, create şi operate de terţe persoane, asupra cărora nu deţinem nici un control. Înainte de a oferi informaţii sau date cu caracter personal operatorilor acestor site-uri, vă recomandăm să vă asiguraţi de siguranţa acestor site-uri. Nu suntem responsabili pentru conţinutul, acţiunile sau politica terţelor site-uri. Prezentarea referinţelor pe aceste site-uri, nu garantează faptul că suntem în totalitate de acord cu conţinutul, acţiunile sau politica de confidenţialitate ale acestora.

 

Întrebări şi comentarii

Wellnessist SRL nu are nici o intenţie de a încălca dreptul Dumneavoastră la intimitate, de aceea nu vom furniza datele Dumneavoastră nici unei organizaţii sau persoane înafara celor menționate mai sus - companii de curierat, procesatori de plăți online, furnizori de servicii de email marketing. Pentru mai multe informaţii despre politicile Wellnessist SRL sau modul de utilizare a informaţiilor existente vă rugăm trimiteti un email cu solicitarea dumneavoastră la contact@wellnessist.ro.

 

Modificarea termenilor de confidenţialitate

wellnessist.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.